Vaccin mot TBE

Att vaccinera sig mot TBE är någonting som har blivit allt mer populärt bara de senaste åren. TBE är en slags hjärninflammation som sprids genom fästingar och som finns i de flesta delarna av Sverige, men framförallt finns det längs med Uppsalas och Stockholms kuster samt Södermanlands kuster. TBE-viruset kan vara livshotande vilket innebär att det verkligen är en rekommendation att vaccinera sig och detta speciellt om du kommer att vistas inom de nämnda riskområdena.

I och med att du kan bli smittad av viruset så tidigt som i april är det viktigt att ta de två första doserna av vaccinet innan april. Det är vanligast att man blir smittad under sommaren men det är ändå att rekommendera att ta vaccinet ett tag innan april för att du ska få ett så bra skydd som möjligt mot TBE.

För de som är yngre än 60 år är det tre doser som grundvaccineringen mot TBE består av. Först dos ett, sedan dos två efter 1-3 månader och sedan dos tre som skall ske 5-12 månader efter dos två. När du tagit dessa tre har du ett skydd mot TBE i hela tre år, men för att sedan bibehålla detta skydd bör du ta dos fyra efter tre år och efter det fylla på av vaccinet vart femte år.

De biverkningar som kan komma att uppstå efter vaccinationen är att du, där du fått sprutan kan bli öm, svullen och röd. Vissa upplever även att de mår lite illa, får ont i huvudet, känner en allmän sjukdomskänsla, muskel- samt ledvärk och även en del trötthet. Dessa symptom är ingenting farligt och brukar gå över efter bara några dagar.

Vaccinet mot TBE kan tas även när du ammar eller är gravid och det går även bra för barn över ett år att ta det.