TBE vaccin biverkningar

Biverkningar som TBE-vaccinet kan ge upphov till

Efter att vaccinationen mot TBE har tagits kan en person bli väldigt röd, svullen och öm på det ställe på kroppen, oftast utsidan av överarmen, där sprutan har tagits. Vissa personer kan också må illa och få ont i huvudet. Exempel på andra symptom är sjukdomskänsla, med både muskel- och ledvärk samt trötthet. Några personer kan också kräkas av vaccinet, men det är inte särskilt vanligt att just det sker. När det kommer till små barn kan de drabbas av feber, men inom några dagar brukar besvären gå över. Barn får oftast lindrigare symptom av vaccinationen än vuxna människor.

Om TBE

TBE, tick-borne-encephalitis, är en mycket allvarlig sjukdom som angriper hjärnan så att man drabbas av hjärninflammation. Många av de drabbade blir helt återställda, dock är det ungefär 30 procent som får långdragna eller bestående besvär. Det är väldigt sällsynt men det har förekommit dödsfall p.g.a. TBE-smitta.

När ska man inte vaccinera sig?

Personer med nedsatt hälsa, överkänslighet och allergi ska helst undvika vaccinationer av olika slag, då dessa personers kroppar inte klarar av det. Har en person nedsatt immunförsvar ska vaccinet undvikas. Vaccinet innehåller ämnen som aluminiumhydroxid och formaldehyd. Aluminiumhydroxid innehåller aluminium och formaldehyd är cancerframkallande men i de doser som TBE-vaccinet innehåller är risken minimal. Personer som har nedsatt immunförsvar kan efter vaccinet drabbas av Alzheimers.

Tips och sanningar om vaccinet TBE

Det finns idag två olika TBE-vacciner som kallas Encepur och Fsme-immun. Båda av dessa innehåller inaktiverat TBE-virus. Det är viktigt att komma ihåg att det idag inte finns något vaccin som skyddar helt mot sjukdomen men vaccinet ger gott skydd. Smittskyddsinstitutet rekommenderar att TBE-vaccinet tas om en person bor eller vistas mycket i sådana områden där TBE-smitta förekommer. De svenska riskområdena brukar sägas vara: Stockholms skärgård, södra ostkusten och Mälardalen. Fästingar, och därmed även TBE-smitta, finns dock idag över hela världen så ett TBE-vaccin är bra även som skydd i övriga delar av Sverige samt utomlands.