TBE vaccin barn

TBE (Tick-Borne Encephalitis) är en virussjukdom som kan angripa hjärnan och nervsystemet hos människor, både vuxna och barn. Det är fästingar som sprider TBE genom att de först biter smådjur, t.ex. gnagare, som bär på viruset. Då blir fästingen bärare av viruset och när fästingen därefter biter en människa kan viruset överföras till människan.

TBE är en otäck sjukdom som kan ge svåra symtom. Eftersom det är ett virus finns inget botemedel när man väl fått sjukdomen utan det är bara att lindra symtomen tills man mår bättre. Som tur är så finns det ett vaccin som ger ett nästan hundraprocentigt skydd mot TBE. Vaccinet består av avdödat TBE-virus så man kan inte få viruset av vaccinet utan bara skyddet.

Både vuxna och barn kan ta TBE-vaccination. Tidigare rekommenderades det inte till mindre barn att ta vaccinet eftersom det ansågs att barn under 3 år fick lindrigare symtom av TBE-smitta. Senare forskning har dock visat att även små barn kan få allvarliga symtom och därför rekommenderar nu Smittskyddsinstitutet, sedan år 2013, att man vaccinerar även barn över 1 år.

TBE-vaccinet är inte farligt utan ger ett gott skydd mot en allvarlig sjukdom. Vissa biverkningar kan dock uppkomma av vaccinet både för vuxna och barn. Själva sticket är litet eftersom det är en mindre volym vaccin som ska sprutas in. Vaccinationen går fort. Vuxna och större barn brukar få ta sprutan i överarmens utsida medan mindre barn får sprutan på framsidan av låret. Efter sprutan kan man bli lite öm och svullen på det ställe där man tog sprutan och även känna sig lite sjuklig. Barn kan till och med få feber.

En dos TBE-vaccin kostar runt 300 kronor för barn. Första gången man tar vaccinet ska man följa upp med dos nummer två efter ca 1-3 månader och därefter med dos tre ytterligare 5-12 månader efter att man tog den andra dosen. Därefter ska man följa upp med en påfyllnadsdos vart femte år. Samma vaccinationsschema gäller för barn och vuxna.